Σάββατο, Απριλίου 29, 2006

Ατομική Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος (Ατομική Δραματοθεραπεία)

Η Δραματοθεραπεία λειτουργεί εξίσου καλά και σε ατομικό επίπεδο.

Η Δραματοθεραπεία σε ατομικές συνεδρίες προσφέρει τη δυνατότητα να έρθουν στο συνειδητό άγνωστες πτυχές του εαυτού μέσω των συμβόλων.

Οι τεχνικές που στηρίζονται στη δημιουργικότητα βοηθούν σ' αυτήν την αποκάλυψη με έναν τρόπο που διευκολύνει την επιτάγχυνση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Εκτός από το μέσον του λόγου, του θεραπευτικού πλαισίου (setting) και της θεραπευτικής σχέσης, η μεσολάβηση των δραματοθεραπευτικών τεχνικών εμπλουτίζει την αυτεπίγνωση και οδηγεί γρηγορότερα, από τις περισσότερες κλασικές μεθόδους ατομικής ψυχοθεραπείας, στην απαλλαγή του περιττού ψυχικού πόνου.


Δείτε περισσότερα