Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 13, 2006

Ομάδα με εναλλασσόμενες συνεδρίες ψυχαναλυτικής και δραματοθεραπευτικής ψυχοθεραπείας

Ομάδα με εναλλασόμενες συνεδρίες αναλυτικής και δραματοθεραπευτικής ψυχοθεραπείας

Στην συγκεκριμένη ομάδα οι συνεδρίες δραματοθεραπείας εναλλάσσονται με συνεδρίες ομαδικής ανάλυσης. Το υλικό που προκύπτει από τη μία συνεδρία τροφοδοτεί την άλλη. Το πλαίσιο είναι καλά καθορισμένο και η αλληλουχία των συνεδριών ακολουθεί πάντα αυτή την διαδοχική πορεία.

Κατά τις δραματοθεραπευτικές συνεδρίες δουλεύουμε θέματα που προκύπτουν από τις συνεδρίες λόγου και οι συνεδρίες λόγου, ανάλογα, στηρίζονται στα ευρήματα της δραματοθεραπευτικής εμπειρίας. Έτσι, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν τόσο με τον λόγο (που είναι και το βασικότερο μέσο συνειδητότητας) όσο και με το σώμα, τη φωνή, την εκφραστικότητα (που παρέχουν τη δυνατότητα εμφάνισης ασυνείδητου υλικού).

Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: 6945350084, 2108064426.