Τετάρτη, Μαΐου 02, 2007

Νέα πειραματική ομάδα ξεκινά (δωρεάν)

Και ενώ η πρώτη ομάδα πειραματικού χαρακτήρα συνεχίζεται με επιτυχία, μία δεύτερη πρόκειται να ξεκινήσει.
Οπως και η πρώτη, θα είναι δωρεάν, αφού είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο.
Τα μέλη της ομάδας θα συνευρίσκονται στο διαδίκτυο μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και θα χρησιμοποιούμε τεχνικές δραματοθεραπείας.
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να δουλέψουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ή έχουν διάθεση ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της αυτογνωσίας τους.
Πρέπει να νοιώθουν μία κάποια εξοικείωση με το περιβάλλον του διαδικτύου (θα αποσταλεί ένα σχετικό ερωτηματολόγιο διερεύνησης σε όσους θέλουν να συμμετέχουν).
Οι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν μαζί μου dstavrou@panteion.gr