Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 28, 2007

Η δεύτερη πειραματική ομάδα μέσω διαδικτύου

Η πρώτη πειραματική ομάδα μέσω διαδικτύου είχε αισιόδοξες ενδείξεις και έτσι μια δεύτερη,με περισσότερα μέλη ξεκινάει τη δεύτερη Τρίτη του Οκτωβρίου, 6.00-7.30 μμ. (ώρα Ελλαδας). Οι ηλεκτρονικές συνεδρίες θα είναι συνολικά δεκαπέντε.
Όσοι ενδιαφερθούν τώρα, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μου στείλουν πίσω (ως τις 3 Οκτωβρίου) ένα ερωτηματολόγιο, που διερευνά τη σχέση που έχουν οι ενδιαφερόμενοι με τις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους.
Και σε αυτή την ομάδα η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να παρευρίσκονται, στα μέτρα του δυνατού, σε όλες τις συνεδρίες.
Οι τελευταίοι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν μαζί μου: dstavrou@panteion.gr