Σάββατο, Μαΐου 15, 2010

Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο το βιβλίο υπό την επιμέλεια των Κλ. Ναυρίδη και Ν. Χρηστάκη, "Το υπερνεωτερικό υποκείμενο", από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Μέσα στον συλλογικό αυτόν τόμο περιλαμβάνεται και το άρθρο μου "Πολυ-διαμεσολαβήσεις: Η ρήξη και ο συνδυασμός μεθόδων στη θεραπεία και την επιμόρφωση", που παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Σπετσών Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (Μάιος 2008).