Σάββατο, Οκτωβρίου 29, 2011

Oμάδα δραματοθεραπείας

Η ομαδική δραματοθεραπεία είναι η πρώτη που εμφανίστηκε και πιο διαδεδομένη μορφή της δραματοθεραπευτικής μεθόδου.

Η ομάδα συνδυάζει τη θεωρία και πράξη της δραματοθεραπευτικής μεθόδου και της ψυχανάλυσης ομάδας. Έτσι, η δράση γίνεται το μέσο για την ανάδυση του λόγου, την έκφραση της ψυχικής πραγματικότητας.

Η δομή της συνεδρίας είναι όμοια με την ατομική. Ξεκινούμε με λόγο με όποιο μέλος θέλει να πει κάτι, μεσολαβεί η προτεινόμενη από τον δραματοθεραπευτή συμβολική δράση και η συνεδρία κλείνει με τον αναστοχασμό, τι είδαν οι άλλοι αλλά και το ίδιο το μέλος στον εαυτό του, την συνειδητοποίηση.

Στην δραματοθεραπευτική ομάδα όλα τα μέλη δουλεύουν εξίσου σε κάθε συνεδρία, καθώς όλοι συμμετέχουν στη δράση. Έτσι, ακόμη και τα μέλη που δυσκολεύονται να πάρουν πρωτοβουλία να μιλήσουν, μπορούν και επωφελούνται μέσω άλλων μορφών έκφρασης.

Οι πληροφορίες που διακινούνται καθώς και τα συναισθήματα ανάμεσα στα μέλη δίνουν στην ομαδική δραματοθεραπεία άλλη δυναμική από αυτήν της ατομικής συνεδρίας.

Σε μερικές περιπτώσεις η ομάδα προτείνεται από τον θεραπευτή ως καταλληλότερη από την αρχή(ανάλογα με το αίτημα και την προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου) ή ως ένα εξελικτικό στάδιο της ατομικής δραματοθεραπείας.

Εκτός από την καθαρά δραματοθεραπευτική ομάδα, υπάρχει και η μεικτή μορφή με εναλλασσόμενες συνεδρίες δραματοθεραπείας και ομαδικής ανάλυσης. Δείτε περισσότερα